دوربین دام 2 مگا پیکسل وریفکال با 89 درجه زاویه دید و مجهز به پوشش دیددرشب تا عمق 15متر