شرکت مبین صنعت ایمن کاران تنها دارنده گواهینامه نمایندگی انحصاری از کمپانی Aver تایوان در ایران می باشد.