دوربین دام 2 مگا پیکسل با 115 درجه زاویه دید و پوشش دیددرشب تا عمق 30متر،مجهز به تکنولوژی MFZ